Proč vybrat Vetbook?

Vetbook je prehľadná a ľahko ovládateľná webová aplikácia, ktorá umožňuje vedenie a správu agendy veterinárnej praxe. Je vhodná nielen pre menšie ordinácie, ale aj pre väčšie veterinárne ambulancie a kliniky. Výhoda spočíva predovšetkým v možnosti online prístupu z akéhokoľvek miesta, nielen z veterinárnej ordinácie, ale aj úspory času, ktorý môžete venovať svojím pacientom. Veterinárny softvér sa tiež prispôsobuje „na mieru“ Vašim požiadavkám a štýlu práce.Online prístup
K aplikácii sa môžete pripojiť nielen z ordinácie, ale aj od odkiaľkoľvek inde, napr. z pohodlia Vášho domova, z dovolenky. Vetbook nie je nutné inštalovať, postačí ak sa len prihlásite.

Plánovánie
Automatické upozorňovanie e-mailom pre očkovanie, odčervenie a ďalších úkonov, plánovací kalendár pre objednávanie pacientov.

Správa klientov
Aplikácia umožňuje ľahké vkladanie a editovanie údajov o pacientoch, ľahké ovládanie, jednoduché a rýchle vyhľadávanie a prehľadné užívateľské rozhranie.Správa návštev
Aplikácia umožňuje ľahké zadávanie diagnóz a anamnéz, záznamov o očkovaniach, medikáciách, atď., ľahkú orientáciu v dokumentoch pacientov a prehľadné zobrazovanie histórie návštev, finančných príjmov.

Online prístup pre klientov
Možnosť jednoduchej komunikácie s klientmi formou internej pošty, objednávanie sa... Vybraní klienti môžu tiež online nazerať do svojich záznamov, ktoré sú Vami povolené.

Aplikácia „ušitá na mieru“
Aplikácia sa Vám prispôsobuje a je možné jej funkcie ľubovoľne upravovať, podľa Vašich požiadavkou. Aktualizujeme systém pre Vašu spokojnosť a s osobným prístupom.Neobmedzené využívanie
Aplikácia nemá žiadne obmedzenia, taktiež aj údaje nie sú kapacitne obmedzené. Program je možné využiť pre malú i veľkú prax. Každý veterinár, ordinácia či klinika má vlastný nezávislý Vetbook.

Užívateľská a tech. podpora
Užívateľská a technická podpora je samozrejme v cene. Reagujeme rýchle a nonstop, neobmedzujeme sa na pracovnú dobu. K dispozícii je nielen tel., e-mail, ale aj ďalšie komunikačné nástroje.

Zabezpečené údaje
Vaše údaje, prehľady, štatistiky sú zabezpečené a zašifrované. Funkčnosť, nezávislosť, bezpečnosť je zmluvne a technicky ošetrená. Pri poruche PC, strate notebooku neprídete o žiadne dáta.